Od 2016 roku wspieramy uchodźców z Czeczenii, którzy przebywają na terenie Białorusi, głównie w Brześciu, gdzie zatrzymują się rodziny, które próbują przedostać się do Polski i poprosić o status uchodźcy. Niestety – pomimo podpisania konwencji genewskiej – polskie służby graniczne zawracają ich z granicy. Niektóre rodziny podejmowały już 30 i 40 prób, niektórym udało się przedostać, inne zostały w Brześciu.

Nieustannie przybywają nowe rodziny. Są to rodziny wielodzietne, ich ojcom grożą w przypadku powrotu do Czeczenii tortury, więzienie lub nawet śmierć, z powodu przynależności do ugrupowań sprzeciwiających się prezydentowi Kadyrowowi lub z powodu odmowy służby wojskowej w batalionach wysyłanych do walki w Donbasie. Nie mają już pieniędzy na wynajmowanie mieszkań, z trudem zdobywają  żywność, nie mają tam możliwości zadbania o higienę. W międzyczasie nasila się akcja białoruskiej milicji, uchodźcom wbija się wpis o skróceniu pobytu na Białorusi, co skutkuje deportacją i rosnącym niebezpieczeństwem aresztowania po powrocie do Czeczenii. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarności Globalnej odwiedzają rodziny w Brześciu. Za każdym razem gdy wyjeżdżamy do Brześcia zbieramy fundusze by zakupić najpotrzebniejsze rzeczy: 

– żywność dla kilkudziesięciu rodzin

– środki higieniczne

– lekarstwa, szczególnie dla dzieci

– bilety kolejowe, które umożliwią ponowne staranie się o wjazd do Polski.