Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Międzynarodowy Kongres Integracyjny

Blaski i cienie życia cudzoziemców w Polsce, problemy cudzoziemców oraz działania integracyjne na różnych szczeblach to tematy Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego „Drogi i Bezdroża Integracji”, który odbędzie się w dn. 18-19 czerwca 2015 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

Read more...

 

Miasteczko Integracyjne

Zapraszamy do udziału w „Miasteczku Integracyjnym”, wydarzeniu realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Lublinie w ramach projektu „Omnes Gentes – integracja na Lubelszczyźnie”. Jego głównym celem jest pobudzanie świadomości społecznej i zwiększanie akceptacji Polaków dla zjawiska migracji oraz promocja wielokulturowości i obecności cudzoziemców w Polsce.

Read more...

 

Projektu „Współpraca  międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast   (Lublina i Białegostoku)”

Projekt ma na celu rozpoczęcie długofalowych działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej między koalicją organizacji pozarządowych z Lublina i Białegostoku oraz 4 państw UE: Portugalii, Hiszpanii, Austrii i Czech. Innowacyjne podejście polega na zawiązaniu trwałych mechanizmów współpracy łączących podmioty na różnych szczeblach zarządzania i stanowienia prawa i aktywności na poziomie:

- lokalnym,

- regionalnym,

- krajowym

- międzynarodowym.

Read more...

 

Od poniedziałku ostatnia seria Flashy Integracyjnych!!!

W najbliższy poniedziałek startuje czwarta, ostatnia już seria 20 odcinków integracyjnej audycji radiowej pt. Flash Integracyjny. Codziennie przez najbliższy miesiąc, od poniedziałku do piątku o 10.45, premiera kolejnych audycji na antenie radia eR na 87.9 FM oraz na naszym kanale YouTube „Media w służbie integracji”.

Read more...

 

Integracja po austriacku

Spotkania z przedstawicielami wiedeńskich władz, organizacji pozarządowych oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie integracji cudzoziemców to cel wizyty w stolicy Austrii - Wiedniu, w której udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarności Globalnej oraz organizacji i instytucji, w tym mediów, z Lublina i Białegostoku.

Read more...

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj