Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

O wolontariacie i solidarności w Pietrozawodsku

Okolice Pietrozawodska stały się miejscem spotkania aktywnej i otwartej młodzieży z Rosji, Łotwy, Estonii, Białorusi, która w dniach 6-10 lipca uczestniczy w Forum Młodzieżowym pod hasłem "W mieście". Podczas spotkania młodzi ludzie pod okiem ekspertów z Rosji, Armenii, Estonii, Białorusi, Japonii i Polski rozwijają i nabywają nowe umiejętności z zakresu ekologi, mediów, kultury, zaangażowania społecznego oraz poszerzają horyzonty wiedzy o innych kulturach i historii. Również nasi przedstawiciele, Anna Szczygieł i Tomasz Danielewicz, dzielą się tam swoim doświadczeniem z zakresu solidarności globalnej i wolontariatu.

Read more...

 

Wyjątkowy kalendarz na 2016!

Choć do końca roku jeszcze trochę czasu, warto już mieć wyjątkowy kalendarz ścienny na nowy rok! Piękne fotografie dokumentujące wizyty naszych delegacji oraz działania organizacji pozarządowych i instytucji działających w Hiszpanii, Portugalii, Czechach i Austrii na rzecz integracji cudzoziemców, wypełniają kolejne strony kalendarza. Już dziś możecie go mieć wystarczy, że klikniecie na ten obrazek i wersja pdf. kalendarza będzie Wasza!
Kalendarz powstał w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast (Lublina i Białegostoku)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżet państwa i środki własne Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

Publikacja o dobrych praktykach integracyjnych!

Jak organizacje pozarządowe i instytucje odpowiedzialne za integracje cudzoziemców realizują swoje zadania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej? Na zakończenie międzynarodowego projektu przygotowaliśmy publikację, która jest próbą utrwalenia wartych uwagi dobrych praktyk służących integracji cudzoziemców w Portugalii, Hiszpanii, Czechach, Austrii i Polske w zakresie wypracowanych modelowych, skutecznych rozwiązań sprzyjających zawiązywaniu międzysektorowej i międzypłaszczyznowej współpracy oraz zaangażowania lokalnych podmiotów w  proces integracji cudzoziemców i Obywateli Państw Trzecich.

„ Integracja bez granic”

 

Za nami Międzynarodowy Kongres Integracyjny „Drogi i Bezdroża Integracji”. Dwa dni rozmów o tym jak skutecznie integrować cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym, szukania najlepszych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami organizacji i instytucji z Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Read more...

 

Międzynarodowy Kongres Integracyjny

Blaski i cienie życia cudzoziemców w Polsce, problemy cudzoziemców oraz działania integracyjne na różnych szczeblach to tematy Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego „Drogi i Bezdroża Integracji”, który odbędzie się w dn. 18-19 czerwca 2015 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

Read more...

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj