Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Zmiana władz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wybrało nowe władze i wprowadziło zmiany w statucie. Walne Zgromadzenie w dniu 24 marca 2015 r., po przyjęciu sprawozdań merytorycznego i finansowego za miniony rok udzieliło absolutorium dla ustępującego zarządu. Następnie członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w statucie i wybrali nowe władze.

 

Read more...

 

Podziękowania z Obrenovac

Dobry początek roku. Poszkodowani w wyniku zeszłorocznej powodzi uczniowie z serbskiego Obrenovac powrócili do swojej szkoły. Przy jej remoncie latem ubiegłego roku pomagali lubelscy wolontariusze. Z kolei czterdzieścioro dzieci z poszkodowanych powodzią rodzin przyjechało do Lublina na letni wypoczynek. W minionym tygodniu odbyła się uroczystość otwarcia odremontowanej szkoły. Z tej okazji dyrekcja placówki i kadra nauczycielska  jeszcze raz przekazała podziękowania dla wszystkich wolontariuszy. 

Radosne zakończenie projektu "Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji"

W ośrodku dla cudzoziemców w Bezwoli podsumowano projekt realizowany przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej na rzecz najmłodszych mieszkańców placówki. Były tańce, śpiewy i przedstawienie będące owocem warsztatów teatralnych. Młodzi uchodźcy w pantomimie zaprezentowali zebranym wiersz Jana Brzechwy " Samochwała". Po części oficjalnej odbyła się zabawa dla dzieci.

 

Read more...

 

Radosnych świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim przyjaciołom, współpracownikom i partnerom realizującym w mijającym roku wspólne projekty,  na czas zbliżajacych się świąt Bożego Narodzenia, składamy najserdeczniejsze  życzenia. Niech będzie to czas pokoju, radości i miłości. Szczęśliwego Nowego Roku.
- Zarząd Stowarzyszenia Solidarności Globalnej
 

Dziękujemy

Serbia, Gruzja, Zambia, Kazachstan – to niektóre z kierunków działań solidarnościowych podejmowanych w mijającym roku przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Praca naszych wolontariuszy została zauważona i doceniona. Podczas dorocznej Gali organizowanej przez lubelskie Centrum Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, nasza organizacja otrzymała dwa wyróżnienia.

Read more...

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj