Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Działamy w radiu i YouTube dla integracji

Audycje radiowe i magazyny video są dziełem naszych wolontariuszy, którzy od ponad roku przygotowują materiały dziennikarskie służące integracji cudzoziemców. Wszystkie materiały możecie słuchać i oglądać na naszym specjalnym kanale YouTube – Media w służbie integracji.

Read more...

 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

 

Zmiana władz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wybrało nowe władze i wprowadziło zmiany w statucie. Walne Zgromadzenie w dniu 24 marca 2015 r., po przyjęciu sprawozdań merytorycznego i finansowego za miniony rok udzieliło absolutorium dla ustępującego zarządu. Następnie członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w statucie i wybrali nowe władze.

 

Read more...

 

Podziękowania z Obrenovac

Dobry początek roku. Poszkodowani w wyniku zeszłorocznej powodzi uczniowie z serbskiego Obrenovac powrócili do swojej szkoły. Przy jej remoncie latem ubiegłego roku pomagali lubelscy wolontariusze. Z kolei czterdzieścioro dzieci z poszkodowanych powodzią rodzin przyjechało do Lublina na letni wypoczynek. W minionym tygodniu odbyła się uroczystość otwarcia odremontowanej szkoły. Z tej okazji dyrekcja placówki i kadra nauczycielska  jeszcze raz przekazała podziękowania dla wszystkich wolontariuszy. 

Radosne zakończenie projektu "Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji"

W ośrodku dla cudzoziemców w Bezwoli podsumowano projekt realizowany przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej na rzecz najmłodszych mieszkańców placówki. Były tańce, śpiewy i przedstawienie będące owocem warsztatów teatralnych. Młodzi uchodźcy w pantomimie zaprezentowali zebranym wiersz Jana Brzechwy " Samochwała". Po części oficjalnej odbyła się zabawa dla dzieci.

 

Read more...

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj