Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Zmiana władz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wybrało nowe władze i wprowadziło zmiany w statucie. Walne Zgromadzenie w dniu 24 marca 2015 r., po przyjęciu sprawozdań merytorycznego i finansowego za miniony rok udzieliło absolutorium dla ustępującego zarządu. Następnie członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w statucie i wybrali nowe władze.

 

Prezesem zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję pozostała Renata Dobrzyńska, jej zastępcą został Tomasz Danielewicz. Pozostałe funkcje w zarządzie objęli: Kinga Wciseł - jako skarbnik, Jakub Kołodyński – sekretarz oraz Karolina Wychowaniak – członek zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Magdalena Michocka, Bogumiła Pazur i Ewa Pankiewicz jako przewodnicząca. Członkowie stowarzyszenia serdecznie dziękują za dotychczasową pracę ustępującemu zarządowi – w szczególności Bogumile Pazur, Konradowi Imielińskiemu i Piotrowi Szlązakowi.

 

 

 

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator