Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

O nas

 

do pobrania ulotka SSG (pl)do pobrania ulotka SSG ( eng)

 

NASZE NAJWAŻNIEJSZE CELE:

  • Kształtowanie postawy solidarności z drugim człowiekiem bez względu na rasę, wiek, tożsamość, wyznawane poglądy czy miejsce zamieszkania;
  • Przygotowanie i realizacja projektów misyjnych i rozwojowych;
  • Podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu tematyki misyjnej, rozwojowej i humanitarnej;
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
  • Promowanie idei wolontariatu misyjnego;
  • Prowadzenie akcji informacyjnych aktywizujących do pomocy na rzecz potrzebujących;
  • Pomoc finansowa i materialna różnym instytucjom działającym na terenach misyjnych (diecezje, parafie, szkoły, szpitale, sierocińce itp.);
  • Prowadzenie dystrybucji produktów oraz edukacji z zakresu idei sprawiedliwego handlu;
  • Organizowanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, uchodźcom;
  • Prowadzenie działalności oświatowej, edukacja i wychowanie.

ŚWIAT I POLSKA
Z pomocą docieramy do potrzebujących w Polsce i na świecie:
Dla wielodzietnych rodzin na Kubie, poszkodowanych w  wyniku przejścia huraganów Ike, Gustav i Paloma w 2008 roku, przygotowaliśmy transport dwóch ton mleka w proszku.
Dla liderów grup młodzieżowych w kilku kubańskich miejscowościach zorganizowaliśmy także projekt „Solidarity in faith”, którego celem było zwiększenie świadomości na temat wagi przestrzegania praw człowieka, w tym wolności religijnych oraz zachęcenie do odważniejszych działań w zakresie promocji praktyk religijnych i zaangażowania społecznego.
Wspomagaliśmy uchodźców wewnętrznych w Gruzji, organizując, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kursy zawodowe, szkolenia z zakresu zarządzania wolontariatem, modeli aktywnych form wsparcia na rynku pracy a także wyposażając w specjalistyczny sprzęt pracownię komputerową, krawiecką i świetlicę dla dzieci uchodźców.
W dwóch edycjach gruzińskiego projektu wzięło udział blisko pół tysiąca osób.


Byliśmy w Afryce: nasi wolontariusze pracowali z dziećmi w ubogiej dzielnicy Kayole w Nairobi w Kenii oraz w szpitalu Cottolengo w wiosce Chaaria w Kenii, po powrocie o swoich działaniach i realiach afrykańskich opowiadali podczas spotkań z młodzieżą.
Dla naszych sąsiadów z Ukrainy, zaangażowanych w wydarzenia w Kijowie i innych miastach w ramach prodemokratycznych wystąpień, zbieraliśmy żywność, ciepłą odzież i środki higieny.
Spiesząc z pomocą poszkodowanym przez powódź mieszkańcom Serbii, wysłaliśmy cztery ekipy wolontariuszy do pomocy w sprzątaniu miasta Obrenovac (szkoły oraz budynków prywatnych), zorganizowaliśmy także wypoczynek w Polsce dla 40 dzieci.


Nie zapominamy także o potrzebach osób w najbliższym otoczeniu:
Pomagaliśmy w likwidowaniu skutków powodzi na terenie gminy Wilków, grupy wolontariuszy pracowały na terenie gminy w okresie od czerwca do września 2010 roku. Po zakończeniu bezpośredniej akcji pomocowej zawiązaliśmy „Koalicję dla Wilkowa”, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi roli wolontariatu w zarządzaniu kryzysowym. Projekt wsparło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PO FIO).
Działamy także na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce, z wykorzystaniem możliwości mediów (projekt „Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce”).


WOLONTARIAT
W ramach Stowarzyszenia działa także grupa wolontariuszy - Grupa Solidarności Globalnej.
To program wolontariatu w Stowarzyszeniu, obejmujący działania solidarnościowe i misyjne. W programie uczestniczy 25 wolontariuszy, głównie studentów lubelskich uczelni, którzy podejmują różnorodne inicjatywy. Wolontariusze pracują dwutorowo. Po pierwsze prowadzą akcje solidarnościowe na rzecz konkretnych społeczności w różnych miejscach na świecie (przykładem jest zbiórka na budowę studni w miejscowości Ekibastus w Kazachstanie), po drugie organizują akcje informacyjne, polegające na szerzeniu wiedzy o świecie wśród społeczeństwa polskiego (rozpowszechnianie gazety o Tatarach Krymskich w czterech dużych miastach w Polsce). Wybrani wolontariusze przygotowują się także do wyjazdów na wolontariat zagraniczny (misyjny). W 2014 r. dwie wolontariuszki pracują w Lusace w Zambii w ośrodku dla dzieci ulicy prowadzonym przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki, gdzie uczą języka angielskiego i innych przedmiotów oraz organizują dzieciom czas wolny w wakacje.
Ponadto wolontariusze biorą udział w cotygodniowych spotkaniach z koordynatorem, podczas których odbywają się szkolenia, spotkania z gośćmi i dyskusje, przygotowują kiermasze, spotkania i wydarzenia happeningowe o tematyce solidarnościowej.
Nowym obszarem działań grupy jest prowadzenie zajęć z edukacji globalnej w szkołach na terenie województwa lubelskiego.

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej powstało w Lublinie w 2007 roku. Utworzyli je ludzie kierujący się przekonaniem, że „horyzont solidarności nie zna granic”, a przy odrobinie zaangażowania, pomysłowości, znajomości języków, wrażliwości i energii można pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych mierzyć się z ich problemami. Członkowie stowarzyszenia sami wcześniej jako wolontariusze lubelskich NGO brali udział w akcjach pomocowych na terenie regionu i Polski, a także w wyjazdach misyjnych.

 

Chętnie powitamy wśród nas nowe, pełne pomysłów osoby!

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator
Zaloguj