Misj▒ Stowarzyszenia SolidarnoÂci Globalnej jest niesienie pomocy osobom bŕd▒cym w potrzebie poprzez dzia│alnoŠ misyjn▒, rozwojow▒, edukacyjn▒, humanitarn▒ oraz wszelk▒ dzia│alnoŠ s│u┐▒c▒ ochronie godnoÂci ┐ycia ludzkiego od poczŕcia do naturalnej Âmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Jak sprawiedliwie podzieliŠ banana, aby godnie wynagrodziŠ wszystkich pracuj▒cych przy jego hodowli i sprzeda┐y, dowiedzieli siŕ 2 grudnia 2007 roku cz│onkowie SSG na spotkaniu z Wojciechem Ziŕb▒, prezesem Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Žwiat i my”. Spotkanie odby│o siŕ w Domu Ojców Bia│ych Misjonarzy Afryki w Natalinie pod Lublinem.

 

Tego samego dnia rano cz│onkowie SSG pomagali w promocji artyku│ów Sprawiedliwego Handlu przy koÂciele Ducha Žwiŕtego w Lublinie.

 

 

╝ród│a:

http://www.duch.lublin.pl

 

Last Updated (Monday, 17 March 2008 21:00)

 
Nasz kana│ na YouTube

á

Translator