Misj Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej jest niesienie pomocy osobom bdcym w potrzebie poprzez dziaalno misyjn, rozwojow, edukacyjn, humanitarn oraz wszelk dziaalno suc ochronie godnoci ycia ludzkiego od poczcia do naturalnej mierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere


Projekty realizowanie przez SSG

Poza dziaalnoci misyjn, rozwojow, edukacyjn, humanitarn oraz wszelk inn dziaalnoci suc ochronie godnoci ycia ludzkiego Stowarzyszenie realizuje projekty wspfinansowane ze rodkw zewntrznych.

Projekty wyrosy na bazie licznych dowiadcze ludzi,przyjaci i partnerw naszej organizacji od lat pracujcych na rzecz niesienia pomocy osobom bdcym w potrzebie. Jest to wypadkowa pasji, zainteresowa i marze, a zarazem potrzeby niesienia pomocy innym.

Baza projektw SSG

 
Nasz kana na YouTube

Translator
Zaloguj