Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Międzynarodowy Kongres Integracyjny

Blaski i cienie życia cudzoziemców w Polsce, problemy cudzoziemców oraz działania integracyjne na różnych szczeblach to tematy Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego „Drogi i Bezdroża Integracji”, który odbędzie się w dn. 18-19 czerwca 2015 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

Do rozmów zaprosiliśmy przedstawicieli władz lokalnych i centralnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką integracji cudzoziemców. Gościć będziemy także przedstawicieli Hiszpanii, Portugalii, Czech i Austrii, którzy opowiedzą o dobrych praktykach integracyjnych podejmowanych w ich krajach. Celem kongresu jest zakrojona na szeroką skalę, międzyresortowa i międzystrukturalna  wymiana doświadczeń i modelowych rozwiązań w zakresie integracji cudzoziemców. Formuła spotkania pozwoli na dyskusję nad rozwiązaniami w zakresie współpracy łączącej różne szczeble zarządzania, stanowienia prawa i aktywności na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo uczestnicy będą mieli szansę poznać głównych inspiratorów działań lokalnych- organizacje pozarządowe z Polski i innych krajów UE.

Imprezą towarzyszącą jest widowisko artystyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Uchodźcy, które tematycznie wpisuje się w Kongres Integracyjny. Uczestnicy widowiska, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie będą mieli możliwość poznać historie uchodźców, ich kulturę, tradycje i obyczaje.

 

Międzynarodowy Kongres Integracyjny „Drogi i Bezdroża Integracji” jest organizowany w ramach projektu  „Współpraca międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast (Lublina i Białegostoku)" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

" Szczegółowy program Kongresu" do pobrania w formie PDF


 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator