Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

"W mieście" - fotorelacja z II Międzynarodowego Forum Młodzieżowego w Pietrozawodsku

Nieokiełznana przestrzeń, ciągnące się dziesiątkami kilometrów lasy i malownicze jeziora były scenerią międzynarodowego spotkania młodzieży, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarności Globalnej z Lublina. W dniach 6-10 lipca 2015 r. jako trenerzy i eksperci uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Młodzieżowym „W mieście” w rosyjskim Pietrozawodsku. Podczas pięciodniowego forum mieli okazję uczestniczyć w serii wykładów i spotkaniach otwartych z merem miasta, Galiną Shirshiną oraz deputowanym do Dumy Państwowej FR, Aleksandrem Sidiakinem, a podczas spotkań grup dyskusyjnych dzielili się doświadczeniem działań solidarnościowych w wymiarze lokalnym i globalnym realizowanych przez środowisko skupione wokół Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i lubelskiego Centrum Wolontariatu.

Forum zgromadziło blisko dwustu uczestników – młodzież oraz ekspertów i specjalistów z Rosji, Polski, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Estonii, Japonii, Armenii, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki, kultury, sztuki, reprezentantów administracji państwowej, osób aktywnych i zaangażowanych w życie swoich miast i lokalnych społeczności. Dzięki swojej różnorodności Forum stało się w naturalny sposób przestrzenią wymiany doświadczeń, dialogu i nawiązywania przyjaznych relacji międzynarodowych na poziomie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego różnych krajów.

 

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu młodych w roli ekspertów i możliwość dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z młodymi ludźmi z Rosji to wynik kontaktów nawiązanych podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w ubiegłym roku Polsko-Rosyjskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator