Misj Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej jest niesienie pomocy osobom bdcym w potrzebie poprzez dziaalno misyjn, rozwojow, edukacyjn, humanitarn oraz wszelk dziaalno suc ochronie godnoci ycia ludzkiego od poczcia do naturalnej mierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Wolontariat na Kubie

Dwumiesiczny wolontariat na Kubie rozpocznie ju jutro nasza wolontariuszka, a jednoczenie zastpca prezesa Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej ? Ewa Pankiewicz. Najblisze tygodnie spdzi w miecie Caibarin w diecezji Santa Clara w rodkowej czci karaibskiej wyspy. Dzi wolontariuszka otrzymaa bogosawiestwo na czas swojej suby.

Gwnym celem misji bdzie pomoc w dziele ewangelizacji prowadzonym wrd tamtejszej spoecznoci. Po latach ateizacji Koci katolicki wci si tam rozwija. Znacznie przyczyni si do tego polski papie ? w. Jana Pawe II, ktry odwiedzi wysp w 1998 r. Jego nauczanie oraz wspomnienie papieskiej pielgrzymki s tam wci bardzo ywe.

- Bd pracowa gwnie z dziemi i modzie, ale w planach mam te odwiedziny u osb chorych i starszych zamieszkujcych okoliczne wioski - zapowiada Ewa. Wolontariuszka bdzie pracowa w parafii, ktr aktualnie kieruje polski ksidz z diecezji sandomierskiej - Marcin Chopek.

Pomoc i obecno w regionie Kuby do ktrego jedzie wolontariuszka jest potrzebna szczeglnie teraz. We wrzeniu b.r. rodkow cz wyspy nawiedzi huragan Irma. Do dzi wielu mieszkacw Kuby boryka si ze skutkami kataklizmu. Dlatego te, jak mwi Ewa ? na miejscu chciaaby wybra jedn z pokrzywdzonych rodzin by otoczy j szczeglnym wsparciem. Kto chciaby pomc w realizacji tych planw, moe przekaza dowoln kwot na konto stowarzyszenia ? 36 1240 1503 1111 0010 1529 8951, tytuem ?darowizna na cele statutowe- wolontariat na Kubie?.

Stowarzyszenie Solidarnoci Globalnej prowadzi wsparcie dla Kuby ju od 2006 r. Od tego czasu realizuje zarwno dziaania w Polsce (zajcia edukacyjne na temat realiw panujcych na wyspie, organizacja wizyt goci z Kuby, kiermasze i happeningi), jak rwnie na Kubie( pomoc charytatywna, wsparcie w rozwijaniu wolontariatu i wsppraca z tamtejszym Kocioem).

Dla Ewy Pankiewicz bdzie to ju drugi wyjazd na Kub. Wolontariuszka bya na wyspie w 2015 r., kiedy to wsporganizowaa Kongres miosierdzia dla modziey z szeciu kubaskich diecezji. W ramach kilkudniowego spotkania modzi Kubaczycy mieli okazj zapozna si z polskimi dobrymi praktykami w zakresie wolontariatu, posucha o lubelskich inicjatywach wolontariackich i wzi udzia w rnych warsztatach.

Ewa Pankieiwcz ? to absolwentka psychologii, od lat zwizana z lubelskim Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeniem Solidarnoci Globalnej. W ostatnich latach m.in. koordynowaa prac midzynarodowej grupy wolontariuszy ?Omnes Gentes?, realizowaa liczne zajcia i warsztaty dla dzieci i modziey z zakresu edukacji midzykulturowej, kilkakrotnie wsporganizowaa midzynarodowe, kilkudniowe spotkania dla modziey realizowane przez Centrum Wolontariatu ? tzw. Miasteczka Integracyjne.

Last Updated (Friday, 08 December 2017 22:19)

 
Nasz kana na YouTube

Translator