Solidarni z Ukrainą

Od początku inwazji militarnej wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wspólnie z Centrum Wolontariatu w Lublinie
i w porozumieniu z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, podejmujemy intensywne działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy, jak również Ukraińcom, którzy pozostali
w swoim kraju.
M.in. prowadzimy Ośrodek Recepcyjny przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie. Tu przyjmujemy uchodźców i przekierowujemy ich do mieszkań tymczasowych. Współpracujemy z agencjami pośrednictwa pracy w celu poszukiwania zatrudnienia dla uchodźców. Uruchomiliśmy Mobilne Szpitale. Zespoły złożone z lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych objeżdżają centra recepcyjne zlokalizowane przy granicy polsko-ukraińskiej oraz odwiedzają miejsca zbiorowego zakwaterowania, by świadczyć potrzebną pomoc medyczną.
W najbliższym czasie planujemy uruchomić świetlice, w których dzieci, pod opieką pedagogów, będą mogły spędzać czas i brać udział w ciekawych zajęciach. Mamy nadzieję, że dzięki temu chociaż na chwilę zapomną o dramacie wojny i stresie związanym z opuszczeniem swoich domów i z rozłąką
z bliskimi.

Nie zapominamy o ukraińskich organizacjach partnerskich, których pracownicy i wolontariusze zostali w Ukrainie, by służyć swojej ojczyźnie i osobom potrzebującym wsparcia. Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej, Eleos- Ukraine, Fundacją Matki Teresy z Iwano-Frankowska oraz z wolontariuszami zgromadzonymi wokół mniejszych organizacji na terenie całej Ukrainy. Zajmujemy się logistyką transportów pomocy humanitarnej do Ukrainy.

Nasze działania na rzecz Ukraińców można wspierać poprzez

1)
portal pomagam.pl:
– pomoc dla organizacji partnerskich w Ukrainie: pomagam.pl/ukraina
– pomoc uchodźcom przybywającym do Polski: pomagam.pl/uchodzcyukraina

2) lub dokonując tradycyjnego przelewu na konto bankowej naszej organizacji:

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej
ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin

Numer konta PLN/ Acc no PLN:
17 1240 1503 1111 0010 7256 9064
Bank Pekao S.A., Oddział w Lublinie

Tytułem: Darowizna na cele statutowe – UKRAINA

Numer konta EUR IBAN/ Acc no EUR IBAN:
PL40 1240 2470 1978 0011 1198 9839
SWIFT code: PKOPPLPW
Bank Pekao S.A., Oddział w Lublinie, POLAND

Title: Donation for statutory purposes – UKRAINE

Numer konta USD IBAN/ Acc no USD IBAN:
PL76 1240 2470 1787 0011 1198 9914
SWIFT code: PKOPPLPW
Bank Pekao S.A., Oddział w Lublinie, POLAND

Title: Donation for statutory purposes – UKRAINE

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy! Razem możemy więcej!