Stowarzyszenie Solidarności Globalnej prowadzi działania wspierające ofiary wojny rosyjsko- ukraińskiej oraz aktywizujące i integrujące dla Ukraińców i Tatarów Krymskich. W tym celu współpracujemy z organizacją Eleos-Ukraine. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wielokrotnie organizowało warsztaty dla młodzieży polskiej, ukraińskiej przesiedlonej z objętych konfliktem zbrojnym obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Tatarów krymskich (sierpień 2018).

Aktualne działania:

– partnerstwo w projekcie „Międzykulturowe inspiracje – przewodnik po wolontariacie dla młodych Ukraińców i Tatarów krymskich” realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.