Projekt „PoMOCNA dłoń – działania wzmacniające sektor zdrowia w Drohobyczu”

„PoMOCNA dłoń – działania wzmacniające sektor zdrowia w Drohobyczu"

Od stycznia do lipca 2023 r. wspólnie z Caritas Diecezji Samborsko – Drohobyckiej z siedzibą w Drohobyczu, w Ukrainie, realizujemy projekt partnerski pt. „PoMOCNA dłoń – działania wzmacniające sektor zdrowia w Drohobyczu”.

Głównymi odbiorcami działań projektowych są pracownicy i wolontariusze niedawno powołanych ośrodków drohobyckiej Caritas – Centrum Medycznego im. Św. Jana Chrzciciela oraz Szpitala Rehabilitacyjnego im. Św. Jana Pawła II.

W ramach projektu planuje się organizację wizyty studyjnej personelu ww. placówek w lubelskich szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej. Podczas wizyt zespół ukraiński będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania polskich placówek o charakterze medycznym. Wiedza ta będzie cenna dla rozwijania oferty pomocy w nowo powstałych placówkach organizacji partnerskiej.

Ponadto, planuje się przeprowadzenie 10 webinariów specjalistycznych dla kadry Caritas. Będą on dotycząć dbania o higienę zdrowia psychicznego w warunkach trwającego na terenie Ukrainy, wywołanego przez Rosję, konfliktu zbrojnego.

W ramach projektu powstanie także broszura pierwszej pomocy psychologicznej. Znajdzie się w niej pakiet użytecznych informacji dotyczących m.in. radzenia sobie ze stresem, udzielania podstawowego wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym skutków wojny oraz wskazówki na temat rozmawiania z dziećmi i młodzieżą na temat wojny. W publikacji będą także zamieszczone kontakty, gdzie na terenie obwodu lwowskiego można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną czy medyczną.

Ostatnim etapem projektu „PoMOCNA dłoń – działania wzmacniające sektor zdrowia w Drohobyczu” będzie organizacja w Drohobyczu spotkania ewaluacyjnego. Ma ono na celu podsumowanie półrocznej współpracy oraz podjęcie rozmów z Partnerem na temat  kontynuacji wspólnych działań w najbliższej przyszłości.