Stowarzyszenie Solidarności Globalnej utworzyli ludzie, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie jako wolontariusze lubelskich NGO-sów, biorąc udział w akcjach pomocowych na terenie regionu i Polski, a także w wyjazdach misyjnych. Łączy nas wrażliwość na problemy ludzi na całym świecie, otwartość na innych oraz pasja pomagania.

Zarząd Stowarzyszenia Solidarności Globalnej:

Ewa Pankiewicz – Prezes Zarządu

Jolanta WoźniakZastępca Prezes Zarządu

Anna Opasiak – Sekretarz

Aneta Adamczuk – Skarbnik

Renata Dobrzyńska – Członek Zarządu

Ks. Mieczysław Puzewicz – założyciel i Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Solidarności Globalnej