W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje program wolontariacki – Grupa Solidarności Globalnej. Obecnie tworzy go 15 osób angażujących się w różne projekty w kraju i za granicą.

Do zadań wolontariuszy należy m.in.:

  •  Prowadzeniem akcji informacyjnych, polegających na szerzeniu wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o sytuacji na świecie (np. zajęcia z edukacji globalnej, cykl spotkań otwartych z gośćmi specjalnymi pt. „Horyzonty Solidarności”, zamieszczanie informacji oraz infografik na funpage’u Stowarzyszenia ).
  • Organizacja akcji solidarnościowych z mieszkańcami państw rozwijających się (np. zbiórki pieniędzy, kiermasze).
  • Przygotowywanie się i wyjazdy na wolontariat zagraniczny, misyjny krótko- i długoterminowy (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Region Kurdystanu, Kuba). 
Spotkania organizacyjno-szkoleniowe wolontariuszy Grupy Solidarności Globalnej odbywają
się dwa razy w miesiącu w siedzibie organizacji przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie lub w trybie zdalnym.