Stowarzyszenie Solidarności Globalnej
ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin
Tel.: +48 797 341 681
e-mail: info@solidarity.com.pl

REGON 060281469
NIP 946 25 33 764
KRS 0000287718
Nr konta: 36 1240 1503 1111 0010 1529 8952