Program „Przywrócić marzenia – pomoc dzieciom w Kurdystanie”

W obozach dla uchodźców zlokalizowanych w Regionie Kurdystanu (północny Irak) znaleźli schronienie ludzie, którzy na skutek wojny w Syrii i prześladowań ze strony Państwa Islamskiego w Iraku musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania. Większość z nich jeszcze długo nie będzie mogła powrócić w rodzinne strony. Wielu utraciło dobytek całego życia i nie ma dokąd wracać.

Wojny, konflikty, prześladowania, pozostawiają trwały ślad w psychice ludzi. Ich skutki szczególnie dotkliwie odbijają się na dzieciach.

Na terenie obozów dla uchodźców działa kurdyjska Fundacja Charytatywna im. Barzaniego (Barzani Charity Foundation, BCF). Z myślą o dzieciach pozbawionych jednego lub obojga rodziców, utworzyła ona specjalny program pomocy. Polega on na wspieraniu konkretnego dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat na jego utrzymanie, edukację i opiekę
medyczną. 

Gorąco zachęcamy do wsparcia programu i objęcia opieką jednego lub kilku dzieci osieroconych 

JAK MOŻNA POMÓC?

Program Przywrócić marzenia – pomoc dzieciom w Kurdystanie polega na wirtualnej adopcji jednego lub kilku dzieci na okres minimum 1 roku i przekazywaniu raz w miesiącu kwoty w wysokości 200 zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb wspieranego dziecka oraz na jego edukację i opiekę medyczną.

Na zakończenie okresu wsparcia każdy darczyńca otrzyma list z podziękowaniem od wspieranego dziecka.

Jak włączyć się w program

„Przywrócić marzenia – pomoc dzieciom w Kurdystanie” 

krok po kroku:

1. Pobierz zamieszczone poniżej pliki 

1. „English – Orphans, Sponsors Data Form”; 

2.Deklaracja Darczyńcy; 

3. Klauzula informacyjna

 

 

 

2. Wypełnij je i podpisz

a. Plik „English – Orphans, Sponsors Data Form” – należy wypełnić następujące rubryki:
-Sponsor Name/ Imię i nazwisko Darczyńcy
-Occupation/ Zawód
-Work Place/Miejsce pracy
-City of residence/Adres zamieszkania
-Neighberhood/Kraj
-Phone No/Nr tel. (nieobowiązkowe)
-E-mail
-Number of Sponsored Orphans/ Liczba finansowanych osieroconych dzieci
-From – to/ Deklarowany okres wsparcia, od – do (np. styczeń 2020 –grudzień 2020, minimum 12 miesięcy)
-Name & Signature of Sponsor/ Podpis Darczyńcy

3. Zeskanuj wypełnione i podpisane dokumenty i prześlij skany na podany adres e-mail:

adopcja.ssg@gmail.com

Po otrzymaniu zeskanowanych dokumentów potwierdzimy Twój udział w programie.

 

4. Przekaż deklarowaną sumę pieniędzy na następujące konto:

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej
ul. Niepodległości 13/34, 20-246 Lublin
23 1240 1503 1111 0010 7940 4740
Tytuł: darowizna na cele statutowe – adopcja dziecka

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 

+48 797 341 681

W imieniu podopiecznych programu dziękujemy za wsparcie.

Fundacja Charytatywna im. Barzaniego (Barzani Charity Foundation, BCF) – kurdyjska organizacja pozarządowa założona w 2005 roku. Nazwa pochodzi od nazwiska legendarnego kurdyjskiego przywódcy Mustafy Barzaniego (1903 -1979). Głównym celem organizacji jest świadczenie pomocy humanitarnej przebywającym na terenie Regionu Kurdystanu uchodźcom oraz ludności przesiedlonej wewnętrznie. Podejmowane są działania w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, żywienia, zarządzania życiem w obozach dla uchodźców, udzielania schronienia w obliczu kryzysów humanitarnych, zarządzania zasobami wodnymi. W 2017 r. Fundacja odznaczona została polską nagrodą im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Organizacja partnerska lubelskiego Stowarzyszenia Solidarności Globalnej od 2018 r.