Działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu wśród personelu medycznego w Iwano-Frankiwsku

Trzy edycje czterodniowych zjazdów szkoleniowych, 66 pracowników służby zdrowia z terenu obwodu iwano-frankiwskiego przeszkolonych z zakresu form zapobiegania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem, 1500 egzemplarzy ulotki informacyjnej zawierającej podstawowe dane nt. szybkiej pomocy psychologicznej, które trafiły do placówek medycznych i innych na terenie obwodu iwano-frankiwskiego (wersja elektroniczna publikacji dostępna jest pod następującym linkiem: Folder informacyjny)
 
Wspólnie z naszą organizacją partnerską w Iwano-Frankiwsku, Fundacją Matki Teresy, zakończyliśmy realizację projektu „Profilaktyka higieny psychicznej wśród pracowników służby zdrowia na terenie obwodu iwano-frankiwskiego w Ukrainie.”
Miał on na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu i kryzysom psychicznym wśród narażonych obecnie na ekstremalny stres, pracowników służby zdrowia w Ukrainie, a także budowanie sieci wsparcia
 
Cieszymy się, że tę bardzo potrzebną teraz w Ukrainie inicjatywę, mogliśmy zrealizować dzięki współfinansowaniu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
DSCN3187