Historię działań w Gruzji Stowarzyszenie Solidarności Globalnej rozpoczęło w 2008 r. Od tego czasu współpracujemy z organizacją IDP Women Association CONSENT z Tbilisi. Początkowo nasze działania skupiały się na wsparciu uchodźców wewnętrznych i ofiar wojny. Po wojnie, która wybuchła w 2008 roku między Rosją a Gruzją, przyjmowaliśmy dzieci z Gruzji w Polsce. Zorganizowaliśmy także na miejscu „lotne szpitale” dla uchodźców z terenu Abchazji i Osetii. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy kursy zawodowe, szkolenia z zakresu zarządzania wolontariatem, modeli aktywnych form wsparcia na rynku pracy, a także wyposażyliśmy w specjalistyczny sprzęt pracownię komputerową, krawiecką i świetlicę dla dzieci uchodźców.

W 2014 r. SSG realizowało w Gruzji projekt budowy sieci wolontariatu, dzieląc się polskim doświadczeniem. W 2016 r. rozpoczęliśmy działania w społecznościach muzułmańskich, gdzie nasi wolontariusze organizowali zajęcia aktywizujące i edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Zoti, Ianeti, Duisi). Od 2017r. organizujemy wakacyjne półkolonie w marginalizowanych wioskach w Gruzji (Zoti, Ianeti, Duisi, Nikozi, Shavshvebi). Zorganizowaliśmy wiele wizyt studyjnych, staży i warsztatów dla Gruzinów w Polsce.

Aktualne działania:

 

Lotny Szpital, jest to inicjatywa Stowarzyszenia CONSENT w Tbilisi polegająca na prowadzeniu mobilnej pomocy medycznej w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych z terenów Abchazji i Osetii Południowej. Aktualnie Lotny Szpital prowadzi działania profilaktyczne w związku z epidemią wirusa COVID-19, rozwożone są maseczki, środki dezynfekujące, prowadzone akcje edukacyjne. Mobilny szpital prowadzonych jest przez lekarzy i pracowników medycznych. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wspiera akcję finansowo, prowadząc zbiórki na wyjazdy Lotnego Szpitala i zakup leków. Koszt jednego wyjazdu to ok. 100 euro.

Wsparcie społeczności Meschetyńskiej w Ianeti – kursy krawieckie dla kobiet, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Meschetyńcy są potomkami ofiar stalinowskich deportacji z 1944 r., Gruzinami wyznającymi islam. W Ianeti żyje ok. 40 rodzin, a w nich blisko 300 osób (w całym kraju może 30 tysięcy). W Gruzji niestety są izolowani, raz z tego powodu, że są przesiedleńcami, dwa, że mówią w jednym z narzeczy tureckich i mają inne zwyczaje, często inspirowane religią. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wspiera kobiety w Ianeti poprzez organizację kursów krawieckich, w których wzięło udział 20 osób oraz ufundowanie maszyn do szycia. Potrzebne jest dalsze wsparcie i inwestycja w pracownie krawiecką – zakup maszyn i materiałów. Kobiety wyprodukowane przez siebie rzeczy oddają biedniejszym lub sprzedają na pobliskim targu. Od 2019 roku prowadzimy w Ianeti szkołę języka angielskiego dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą podnosić swoje umiejętności językowe i poszerzać horyzonty.

Szkoła Liderów. Od 2017 r. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej organizuje obozy w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w różnych wioskach gruzińskich – rejony przygraniczne, ośrodki dla uchodźców wewnętrznych, wioski muzułmańskie. Obecnie podjęliśmy starania w kierunku organizacji Szkoły Liderów. Naszym celem jest przeszkolenie i organizacja grupy lokalnych liderów w wioskach, którzy mogliby prowadzić aktywności integracyjne i aktywizujące w swoim społecznościach.