PoMOCNA dłoń

W piątek, 14 lipca 2023 r., w Drohobyczu podsumowaliśmy projekt „PoMOCNA dłoń – działania wzmacniające sektor zdrowia w Drohobyczu”. W spotkaniu ewaluacyjnym wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia oraz pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej.

Trwający od stycznia do lipca b.r. projekt partnerski miał na celu wsparcie ukraińskiego Partnera w zakresie rozwijania oferty pomocy w Centrum Medycznym i w szpitalu rehabilitacyjnym – placówkach prowadzonych przez drohobycką Caritas.

Na projekt złożył się szereg działań. W pierwszej kolejności zaproszono do Lublina, na wizytę studyjną i szkolenie z organizacji wolontariatu w placówkach medycznych, 10 pracowników i wolontariuszy Centrum Medycznego i szpitala Caritas. Przedsięwzięcie miało miejsce na przełomie lutego i marca. Pisaliśmy o nim m.in. tu: 
https://www.facebook.com/StowarzyszenieSolidarnosciGlobalnej/post /pfbid02Dvw3KiuasESm6RNGbrToXR1rNhsmWQtJVrnbcErUMwiiAezLz2BBXeFWWSJwp7FJl
 
Następnie przeprowadzono cykl 10 webinariów dotyczących pierwszego kontaktu z osobami w traumie oraz zapewniających profilaktykę wypalenia zawodowego wśród osób pomagających, które doświadczają wysokiego poziomu stresu zawodowego. Zjawisko to nasiliło się z powodu obecnej sytuacji w Ukrainie spowodowanej prowadzoną przez Rosję pełnoskalową wojną.

W ramach projektu powstała broszura informacyjno-edukacyjna. Adresowana jest ona do osób dorosłych, pacjentów Centrum Medycznego oraz szpitala Caritas w Drohobyczu oraz do wszystkich zainteresowanych. Broszura składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiona została oferta pomocy świadczona przez Caritas w Drohobyczu (m.in. pomoc medyczna, pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, wsparcie duchowe, terapia uzależnień). W drugiej części, w sposób przystępny, wyjaśniono zagadnienia takie jak ostry stres, syndrom stresu pourazowego, zaburzenia nastroju, sygnały ostrzegawcze, które można zauważyć u siebie i swoich bliskich, a także wskazówki, jak dbać o zdrowie psychiczne swoje i swoich bliskich w sytuacji ciągłego napięcia, spowodowanego funkcjonowaniem w realiach ogarniętych wojną. W skład treści broszury weszły porady dla dorosłych, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Znalazły się tam też niezbędne kontakty, gdzie w najbliższej okolicy można szukać profesjonalnej pomocy.

Głównym celem broszury jest profilaktyka zdrowia psychicznego Ukraińców zmagających się ze skutkami działań militarnych prowadzonych na terytorium całej Ukrainy.

Z treścią broszury można zapoznać się tu: PoMOCNA dłoń

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA – przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.