Ukraina – nowy wymiar współpracy

Ukraina – nowy wymiar współpracy

Specjalistyczne webinaria dla osób pracujących z pacjentami chorymi terminalnie, prace remontowe i doposażenie ośrodków opieki paliatywnej w Iwano – Frankowsku i Charkowie w potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, a także szereg aktywności mających na celu wsparcie rozwoju wolontariatu wokół wspomnianych placówek, to główne działania składające się na projekt „Podniesienie standardu opieki paliatywnej w obwodzie iwanofrankowskim i charkowskim w Ukrainie”.

Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy z fundacją Eleos-Ukraine, Fundacją Matki Teresy z Iwano-Frankowska oraz z ośrodkiem rehabilitacji medycznej i opieki paliatywnej „Hipokrates” w Charkowie w okresie od lipca do grudnia 2021 roku.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.