Stowarzyszenie Solidarności Globalnej (SSG) zostało założone w 2007 roku w Lublinie po to, żeby wspierać rozwój wolontariatu w krajach, w których dotychczas nie był on popularny i by odpowiadać na potrzeby konkretnych ludzi i społeczeństw za granicą. Jedną z pierwszych misji zagranicznych, zainicjowanych przez osoby, które w późniejszych latach powołały do istnienia SSG, był wyjazd wolontariuszki Stowarzyszenia, Magdy Rojek, do ośrodka leczenia osób dotkniętych trądem Jeevodaya w Indiach (przełom 2000 i 2001 roku). W 2006 roku rozpoczęła się współpraca z kościołem katolickim na Kubie. Zorganizowano wtedy pierwszą wizytę studyjną grupy polskich wolontariuszy na Wyspie. Rozpoznanie potrzeb przyczyniło się do podejmowania przez kolejne lata licznych inicjatyw na rzecz ubogich Kubańczyków i stymulujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Kubie. Kolejnym ważnym obszarem działań, obecnym od początku funkcjonowania SSG, było wspieranie uchodźców wewnętrznych w Gruzji, po wojnie z Rosją w 2008 r., organizacja kursów zawodowych, szkoleń z zakresu zarządzania wolontariatem, modeli aktywnych form wsparcia na rynku pracy, a także wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pracownię komputerową, krawiecką, stolarską i świetlicę dla dzieci uchodźców. W 2014 r. SSG współrealizowało wraz z lubelskim Centrum Wolontariatu projekt budowy sieci wolontariatu w Gruzji, dzieląc się polskim doświadczeniem.

Od początku istnienia Stowarzyszenia prowadzone były działania w krajach afrykańskich. M.in. wolontariusze pracowali z dziećmi w ubogiej dzielnicy Kayole w Nairobi w Kenii oraz w szpitalu Cottolengo w wiosce Chaaria w Kenii, w ośrodku dla dzieci ulicy prowadzonym przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Lusace w Zambii. W 2010 roku zorganizowano pomoc w likwidacji skutków powodzi na terenie gminy Wilków, gdzie grupy wolontariuszy pracowały w okresie od czerwca do września 2010 roku. Po zakończeniu bezpośredniej akcji pomocowej zawiązano „Koalicję dla Wilkowa”, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi roli wolontariatu w zarządzaniu kryzysowym. Projekt wsparło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PO FIO).

W 2014 roku organizowana była pomoc dla ofiar powodzi w Serbii. Odbyły się wyjazdy czterech ekip wolontariuszy do prac przy usuwaniu skutków powodzi w mieście Obrenovac. Na terenie Lublina zorganizowano wtedy także wypoczynek letni dla 40 serbskich dzieci i młodzieży, których rodziny najbardziej ucierpiały na skutek katastrofy. SSG podejmowało również działania na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce wykorzystując możliwości mediów (projekt „Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce”). Zaowocowało to powstaniem cyklu krótkich filmów promujących inicjatywy integracyjne na terenie Lubelszczyzny pt. „Optymistyczne Dzienniki Integracyjne”. Nagrania dostępne są tutaj.  

W sierpniu 2014 r. SSG realizowało projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury: Polsko-ukraiński multimedialny „Album Przyjaźni”. W ramach projektu młodzież polska wraz z grupą młodzieży z Sum wzięła udział w dziesięciodniowych warsztatach, których efektem było stworzenie multimedialnego „Album przyjaźni”. Projekt był okazją do nawiązania kontaktów z Caritas Sumy i podjęcia rozmów o współpracy w przyszłości. Spotkanie pozwoliło na dokonanie pierwszej diagnozy sytuacji i potrzeb we wschodniej Ukrainie oraz wspólnego określenia przestrzeni współpracy. W 2014 roku przeprowadzono akcję informacyjną o zasięgu ogólnopolskim. W czterech miastach (Kraków, Warszawa, Wrocław, Lublin) wolontariusze rozprowadzali samodzielnie zredagowaną gazetę „Powrót” poświęconą upamiętnieniu 70. rocznicy deportacji Tatarów krymskich. Zobacz.
To nie koniec zaangażowania lubelskiego środowiska wolontariatu na rzecz wspierania Tatarów krymskich. Na początku 2018 r. SSG nawiązało współpracę z kolejnym ukraińskim NGO-sem, Eleos-Ukraine, co przyczyniło się do współorganizacji w kolejnych miesiącach serii działań ukierunkowanych na pracę z młodzieżą ukraińską i z młodymi Tatarami krymskimi. W maju 2018 przedstawiciele Eleos wzięli udział we współorganizowanym przez SSG Miasteczku Integracyjnym. Następnie, w sierpniu 2018, zorganizowano obóz letni w Polsce dla przesiedlonej z terenów wschodnich Ukrainy (obwód doniecki, ługański) młodzieży ukraińskiej oraz dla Tatarów z Krymu. Wydarzenie zaowocowało organizacją w Polsce w kolejnych miesiącach (listopad 2018, grudzień 2018/styczeń 2019) dwóch edycji warsztatów z zakresu działalności wolontariackiej dla grup młodych Tatarów krymskich.