PROJEKTY

Lp.Tytuł projektuZakres projektuInstytucja finansująca projektRok realizacji
1.„Pora na nas – widowisko artystyczno-kulturalne dla mieszkańców Lublina”Widowisko artystyczne.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego2008
2.Widowisko artystyczne „Pora na nas”Widowisko artystyczne nawiązujące do 440 rocznicy Unii Lubelskiej.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego2009
3.„Ku integracji – akademia wolontariatu i inicjatyw społecznych na rzecz uchodźców wewnętrznych i innych grup wykluczonych w Gruzji”.Gruzja: Gori, Tbilisi. Kursy zawodowe (komputerowy, krawiecki, stolarski). Wyposażenie w sprzęt pracowni krawieckiej, komputerowej i świetlicy dla dzieci. Szkolenia dla przedstawicieli NGO.Ministerstwo Spraw ZagranicznychProgram Polskiej Pomocy Zagranicznej2009
4.

„Pora na nas – lekcja solidarności Jana Pawła II”.Widowisko artystyczno-kulturalne poświęcone przypomnieniu słów Ojca Świętego o solidarności oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka, ojczyznę i świat.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego2010
5.„Akademia wolontariatu i kursów zawodowych dla uchodźców wewnętrznych i innych grup wykluczonych w Gruzji”Gruzja: Gori, Tbilisi, Gardabani, Tskaltubo, Borjomi, Ianeti. Szkolenia zawodowe, wyposażenie w sprzęt i materiały kilku pracowni (krawieckich, komputerowych, rękodzielniczych, stolarskich) i świetlicy dla dzieci.  Szkolenia z zakresu wolontariatu. Opieka pielęgniarska.Ministerstwo Spraw ZagranicznychProgram polskiej pomocy zagranicznej2010
6.„Elimu ni nguvu. Edukacja jest siłą. Wolontariat na rzecz dzieci z ubogiej dzielnicy Kayole w Nairobi”. Wolontariat w Kayole w Nairobi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych2010
7.„Koalicja dla Wilkowa. Wolontariat w zarządzaniu kryzysowym.” Szkolenia z zakresu wolontariatu i zarządzania kryzysowego, akcja edukacyjna w szkołach, poradnik modelowego zarządzania i wykorzystania wolontariatu podczas sytuacji kryzysowych. Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejPO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich2011
8.„Jamhuri ya Afya – Republika Zdrowia. Wolontariat w szpitalu Cottolengo w wiosce Chaaria w Kenii”3 miesięczna praca wolontariuszki w szpitalu w Chaaria w Kenii oraz zajęcia edukacyjne w Polsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych2011
9.„Solidarity in faith”Hawana, Cienfuegos, Santa Clara, Sancti Spiritus, Pinar del Rio. Spotkania I wsparcie grup młodzieżowych. Celem projektu było zwiększenie świadomości Kubańczyków na temat wagi przestrzegania praw człowieka, w tym wolności religijnej oraz zachęcenie do odważnych działań w zakresie promocji praktyk religijnych i zaangażowania społecznego.ECHOcuba Ewangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba z siedzibą w Maiami, w ramach program “Faith in Action” in Cuba.2012
10.„Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim”Przygotowanie osób pracujących z cudzoziemcami do rzetelnego informowania społeczeństwa przyjmującego o obecności, życiu, kulturze, religii, stylu życia cudzoziemców. Władza Wdrażająca Programy Europejskie.Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), budżet państwa i środki własne SSG.2012 – 2013
11.„Media w służbie integracji. Działania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujących cudzoziemców w Polsce”Wsparcie medialne inicjatyw służących integracji OPT w Polsce.Władza Wdrażająca Programy Europejskie.Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), budżet państwa i środki własne SSG.2014 – 2015
12.„Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji.”Powstanie sieci centrów wolontariatu w Gruzji – Zugdidi, Kutaisi, Gori, Tbilisi.Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Program Polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2014 r. 2014 (II – XI)
13.„Polsko-rosyjskie forum organizacji pozarządowych”Organizacja spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych2014 (V – XI)
14.„Razem dla wspólnego dobra. Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”Rozwój wolontariatu SSG.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich2014 
15.„Kultura, tradycja i nowe technologie w integracji”Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, polegający na organizacji zajęć dla młodych mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Bezwoli. Fundacja Orange2014 
16.„Współpraca międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast (Lublina i Białegostoku).Rozwój współpracy międzynarodowej między koalicją NGO z Lublina, Białegostoku oraz 4 państw UE: Portugalii, Hiszpanii, Austrii i Czech. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), budżet państwa i środki własne SSG2014 – 2015
17.„Polsko-ukraiński album przyjaźni”Organizacja warsztatów w Polsce dla 20-osobowej grupy młodzieży z SumNarodowe Centrum KulturyProgram Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży2015 – 2015
18.Partner w ramach projektu „Support Visa Liberalisation Process trough Reducing Risks of Illegal Migration and Radicalisation Empower Youth for Better Future”Projekt realizowany przez organizacje Innovation Reform Centre z Tbilisi, IDP Women Association CONSENT i Kakheti Regional Development Fundation. Cykl spotkań I warsztatów poświęconych liberalizacji przepisów wizowych oraz zmniejszeniu radykalnych postaw religijnych wśród mniejszości muzułmańskich.2016 – 2017
19.„Horyzonty Solidarności. Rozwój wolontariatu jako ścieżka budowania społeczeństwa obywatelskiego.Rozwój wolontariatu i Grupy Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Fundusz Inicjatyw Obywatelskich2017
20.Kształtujemy przyszłość. Wsparcie centrów dla dzieci i młodzieży w Gruzji” Wsparcie centrów dla dzieci i młodzieży w gruzińskich wioskach Zoti i Ianeti. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.2018
21.„Konferencja ogólnopolska i kampania informacyjna – Jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości w grupach wysokiego ryzyka?”Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości wśród osób opuszczających zakłady karne i przygotowanie i emisja 4 audycji radiowych.Ministerstwo SprawiedliwościFundusz Sprawiedliwości2018