Stowarzyszenie Solidarności Globalnej utworzyli ludzie, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie jako wolontariusze lubelskich NGO-sów, biorąc udział w akcjach pomocowych na terenie regionu i Polski, a także w wyjazdach misyjnych. Łączy nas wrażliwość na problemy ludzi na całym świecie, otwartość na innych oraz pasja pomagania.

Zarząd

Ewa Pankiewicz– Prezes zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Psycholog, specjalistka w zakresie edukacji międzykulturowej i edukacji globalnej, trener szkoleń dla wolontariuszy i młodzieży z różnych stron świata, koordynator działań o charakterze solidarnościowym. Posługuje się biegle językiem hiszpańskim i angielskim. Koordynuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej na Kubie oraz program „Przywrócić marzenia – pomoc dzieciom w Kurdystanie”. Jako wolontariuszka prowadziła działania dla młodzieży oraz seniorów w diecezji Santa Clara na Kubie. Posiada również doświadczenie wolontariatu w Serbii i Białorusi.

Karolina Wychowaniak –Zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Psycholog, koordynuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w Gruzji, gdzie wielokrotnie prowadziła działania wolontariackie wśród społeczności marginalizowanych – uchodźców wewnętrznych, Meschetyńców, społeczności muzułmańskich. Zajmuje się pisaniem wniosków projektowych. Posiada doświadczenie wolontariatu w Gruzji, Serbii, Białorusi i Ukrainie.

Renata Dobrzyńska – Skarbnik zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Politolog, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Od początku zaangażowana w powstanie i rozwój SSG. Posiada doświadczenie wolontariatu na Kubie, w Gruzji i w Polsce. Skarbnica historii Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

Anna Opasiak – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Dziennikarka radiowa, w swojej pracy podejmuje tematy społeczne, solidarnościowe, problemy międzynarodowe. Posiada doświadczenie wolontariatu w Gruzji, Ukrainie i Polsce. Dokumentuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w formie materiałów radiowych.

Barbara Cholewa – Członek zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada doświadczenie wolontariatu w Ukrainie, w Polsce koordynuje działania programu wolontariackiego Gorący Patrol pomagającego osobom w kryzysie bezdomności, który prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.

ks. Mieczysław Puzewicz- Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Inicjator programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”. Koordynator akcji pomocy humanitarnej m.in. dla Kuby, Ukrainy, Gruzji, Kenii i Tanzanii. Dziennikarz radiowy oraz internetowy, sprawozdawca m.in. z pielgrzymek Jana Pawła II oraz z wizyty Benedykta XVI na Kubie (2012). Został wyróżniony m.in międzynarodową nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor- Blask Prawdy przyznawaną przez międzynarodową kapitał