Wspieramy Ukrainę

Wspieramy Ukrainę

Wspólnie z Fundacją Matki Teresy z Iwano-Frankowska realizujemy projekt „Profilaktyka higieny psychicznej wśród pracowników służby zdrowia na terenie obwodu iwano-frankowskiego w Ukrainie”.
Dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, wydamy folder informacyjny oraz przeprowadzimy trzy edycje wyjazdów szkoleniowych dla pracowników szpitali, przychodni, hospicjów z terenu całego obwodu iwano-frankowskiego.
Celem powyższych działań jest wyposażenie personelu placówek medycznych w wiedzę i umiejętności pomocne w radzeniu sobie ze skutkami przedłużającego się ekstremalnego stresu, jakiego doświadczają Ukraińcy w wyniku agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Problem ten szczególnie dotyka pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z cierpieniem setek ludzi, w tym pacjentów będących ofiarami bezpośrednich działań wojennych.
Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do września 2023 roku. Całkowita kwota dotacji to 34 850 zł.