Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

„ Integracja bez granic”

 

Za nami Międzynarodowy Kongres Integracyjny „Drogi i Bezdroża Integracji”. Dwa dni rozmów o tym jak skutecznie integrować cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym, szukania najlepszych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami organizacji i instytucji z Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Forum było podsumowaniem projektu „Współpraca międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast (Lublina i Białegostoku)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, którego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się integracją cudzoziemców. Oprócz zaproszonych gości zagranicznych w spotkaniu udział wzięli m.in. Paulina Babis z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Marta Majewska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  Mariusz Kucharek, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Choroś, kierownik Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, Tomasz Sieniow z Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, a także na stałe współpracujący z naszym Stowarzyszeniem dr Wojciech Wciseł i Jacek Wnuk.

 

Kongres cieszył się dużym powodzeniem wśród przedstawicieli lubelskich organizacji i instytucji, a także wolontariuszy i samych cudzoziemców. Poruszane były kwestie związane z nauką języka, pracą dla cudzoziemców, a także poznawaniem kultury i zwyczajów kraju przyjmującego.

 

 

Imprezą towarzyszącą było organizowane przez Centrum Wolontariatu w Lublinie widowisko artystyczne z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, który przypada 20 czerwca.

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator