Misj± Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej jest niesienie pomocy osobom będ±cym w potrzebie poprzez działalno¶ć misyjn±, rozwojow±, edukacyjn±, humanitarn± oraz wszelk± działalno¶ć służ±c± ochronie godno¶ci życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej ¶mierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Serwisy radiowe to element realizowanego przez Stowarzyszenie Solidarno¶ci Globalnej projektu "Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze ¶rodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach serwisów, którym nadali¶my wspólny tytuł ?Horyzonty solidarno¶ci? staramy się poruszać ważne kwestie zwi±zane z obecn± sytuacj± na ¶wiecie oraz zastanawiać się nad sposobami pozytywnego reagowania na problemy ludzi żyj±cych w innych krajach. W audycjach relacjonujemy także działania podejmowane przez wolontariuszy naszego stowarzyszenia. Materiały dĽwiękowe można znaleĽć na kanale YouTube, na naszej stronie w zakładce materiały dĽwiękowe (serwisy radiowe ) oraz facebooku (Stowarzyszenie Solidarno¶ci Globalnej SSG). Zapraszamy do ich odsłuchania.

 

Last Updated (Thursday, 25 May 2017 06:46)

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator