Paradoksy Białorusi. Spotkanie z Leszkiem Szerepką

Białoruś, mimo bliskiego położenia, jest wciąż mało znana Polakom. W opinii społecznej dominują uogólnienia, które sprowadzają to państwo do zacofanego, w większości wiejskiego, rządzonego przez prezydenta Łukaszenkę, zakątka Europy. Oparty na faktach wizerunek kraju jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany. Ponad 77% mieszkańców zamieszkuje miasta, a typowa wieś białoruska stopniowo zanika. W krajobrazie, oprócz lasów, zaobserwować można liczne fabryki i budynki przemysłowe. Białoruś była bardzo intensywnie rozwijającą się republiką ZSRR. Załamanie gospodarki nastąpiło dopiero w 1991 i od tamtej pory obserwuje się kryzys w wielu obszarach funkcjonowania państwa. Do innych problemów zaliczyć można brak wolności słowa i represje, których doświadczają środowiska opozycyjne.


P. Szerepka zarówno w swojej książce, jak i podczas spotkania, w sposób obiektywny wyjaśnił realia panujące na Białorusi. Jest to szczególnie ważne dla nas, ze względu na sąsiedztwo Polski i Białorusi: „O sąsiednich krajach wiedza powinna być gruntowna i w miarę powszechna, gdyż tylko to może nas uchronić przed koniunkturalną błędną polityką.”(L. Szerepka „Oblicza Białorusi”).
Dziękujemy za spotkanie i zachęcamy do lektury książki „Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora”.

Na kolejne spotkanie na temat spraw ważnych dotyczących świata zapraszamy 21 marca 2017 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 515 447 779

Foto Łukasz Halczak

Last Updated (Wednesday, 15 March 2017 16:25)